Как бирариите могат да спечелят от Интернет на нещата

Дигиталните сигнали, които оставят потребителите, дават нови възможности на компаниите във всички сфери